RietveldArt ontwerpt en ontwikkelt huisstijlen, logo’s, brochures, periodieken
en jaarverslagen en geeft advies op het gebied van redactionele producten.

RietveldArt
Vormgeving

Kranten

Voorlichting

Webdesign

Infographics
 
 
 
 
 
 
 

RietveldArt - Webdesign

Over webdesign
De vormgeving wordt voor een belangrijk deel bepaald door doelen en doelgroep. Toch moet ook het onverwachte in het ontwerpproces een eigen plaats hebben. Uiteindelijk moet er iets unieks tot stand komen. Het ontwerp moet helder en herkenbaar zijn, maar juist onder dat herkenbare moet iets ondefinieerbaar zitten.

Informatie bijeenbrengen


RietveldArt - webdesign lisnet

LISNET

Het Landelijk Informatiepunt Supportersprojecten (LIS) is een bureau dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) expertise ontwikkelt en informatie bundelt over sociale projecten met voetbalsupporters. Ook ondersteunen de medewerkers van het LIS lokale activiteiten met huidige of toekomstige supporters. Aanvullend op repressie en technische maatregelen wordt langs deze weg een bijdrage geleverd aan het bestrijden van voetbalvandalisme.
Website: www.lisnet.nl


Informeren en interactie

RietveldArt - webdesign rosariumgebied

Rosariumgebied

In een intensief proces met bewoners, woningcorporaties en aanbieders van voorzieningen in het Rosariumgebied in Krommenie, is gezocht naar de mogelijkheden voor vernieuwing. Deze zoektocht heeft geleid tot het streefbeeld voor de vernieuwing van het Rosariumgebied. Bewoners, wijkbeheer Krommenie en de aanbieders zijn vanaf de start van het planvormingsproces geraadpleegd en met hen is over het plan gediscussieerd. De website informeert alle betrokennen over de laatste stand van zaken. De waardevolle adviezen, wensen en commentaar, zijn serieus gewogen en waar mogelijk verwerkt in het uiteindelijke streefbeeld. Dit was ook een belangrijke voorwaarde van de gemeente Zaanstad. De gemeente stond in dit traject op afstand en gaf de initiatiefnemers de gelegenheid samen met de Krommenieërs tot een plan voor de vernieuwing van het Rosariumgebied te komen.
Website: www.rosariumgebied.nl
Regels

RietveldArt - webdesign dor

Ongeschreven regels

Meerdere naoorlogse wijken met middelhoogbouw kampen met problemen op het gebied van leefbaarheid. Geluidsoverlast, vervuiling, (kleine) criminaliteit, vernielingen, gevoelens van onveiligheid; ze vormen voor bewoners een optelsom van ergernissen. De wijk ontwikkelt zich hierdoor tot een doorgangshuis. Ze delen samen de semi-publieke ruimte en voorzieningen tussen toegang van het gehele complex en de eigen voordeur: portiek, hal, lift, galerij, bergingen, trappenhuis, bellen, brievenbussen. Hoe daarmee om te gaan?
Website: www.ongeschrevenregels.nl

Rietveldart - Brochures
| RietveldArt | Veemarkt 45 | 1019 DA | Amsterdam | 020 6259189 |