RietveldArt ontwerpt en ontwikkelt huisstijlen, logo’s, brochures, periodieken
en jaarverslagen en geeft advies op het gebied van redactionele producten.

RietveldArt
Vormgeving

Kranten

Voorlichting

Webdesign

Infographics
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RietveldArt - brochures

Voorlichting

Snel antwoord
Bij informatieve voorlichting gaat het erom dat het publiek informatie aan wordt geboden zodat op alle denkbare vragen een snel en bruikbaar antwoord gegeven kan worden.

RietveldArt heeft de kennis en kunde op uw doelgroep effectief te bereiken. Van mailingen of van huis-aan-huis uitgaven van een kranten kunnen wij duidelijke met succes uitgevoerde projecten laten zien.RietveldArt- Brochure

LIS
Het Landelijk Informatiepunt Supportersprojecten (LIS) is een bureau dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) expertise ontwikkelt en informatie bundelt over activiteiten met voetbalsupporters.

Advies

Selecte doelgroep
Om informatie duidelijk en helder onder de aandacht van uw doelgroep te brengen is drukwerk nog altijd een uitgelezen medium. De informatie is direct voorhanden. Een brochure wordt bij voorkeur verstrekt aan een selecte doelgroep.

RietveldArt
Quispel
Woningcorporaties zijn private instellingen met een maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. Investeren in huisvesting voor ouderen, gehandicapten en anderen die zorg of begeleiding nodig hebben hoort daarbij. Maar ook bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt en het verhogen van het woongenot voor haar huurders. Hoe kan hier praktisch invulling aan worden gegeven? Hoever kan de corporatie daarin gaan? De Quick Scan Sociale Potentie en Leefbaarheid geeft antwoord op deze vragen.


RietveldArt - Brochures
Ruimte voor de praktijk
In Amsterdam, Diemen en Duivendrecht dreigt een tekort aan huisartsen. Een rapport van de Amsterdamse Huisartsenvereniging en ZAO Zorgverzekeringen moet gemeentebesturen en stadsdeelbesturen overtuigen van het tekort aan huisartsen.

Onderwijs

RietveldArt - Brochures
De Overstap
Voor leerlingen van groep acht in Zaanstad komt de overstap naar het Voortgezet Onderwijs in zicht.

Voor hen is dit boekje bedoelt om ze alvast thuis te laten voelen in het Voortgezet Onderwijs.Basisscholen binnenstad| RietveldArt | Veemarkt 45 | 1019 DA | Amsterdam | 020 6259189 |